View All >>  
 
 
 
     
 
  สินค้า / ถังเก็บน้ำตั้งพื้น
 
     
 
 
  » คุณสมบัติของถังเก็บน้ำทรงแก้ว
 
 
   
     
 
แบบ TYPE รุ่น MODEL ความจุ
CAPACITY
ความกว้างWIDTH
D1 (เมตร)
 ความกว้างWIDTH
D2 (เมตร)
 ความสูงHEIGHT
H (นิ้ว)
หน้าแปลน
FAUCET
A (นิ้ว)
หน้าแปลน
FAUCET
B (นิ้ว)
จำนวนผู้ใช้
บ้าน สำนัก งาน
ถังเก็บน้ำชนิดบนดิน
             
มาตรฐานวัสดุที่ผลิต
 มอก.435-2548
SJO-1000 1000 1.23 1.00 1.20 1 1.5 5 10
SJO-1500 1500 1.30 1.05 1.30 1 1.5 8 16
SJO-2000 2000 1.51 1.28 1.45 1 1.5 10 20
SJO-2500 2500 1.55 1.30 1.55 1.5 2 12 24
SJO-3000 3000 1.73 1.41 1.77 1.5 2 15 30
SJO-4000 4000 1.87 1.56 1.90 1.5 2 20 40
SJO-5000 5000 1.95 1.65 1.95 2 2.5 25 50
SJO-7500 7500 2.10 1.80 2.40 2 2.5 37 74
 
     
 
   
 
 
  » ถังเก็บน้ำฝังใต้ดิน
 
 
 
         
 
        ผลิตจากไฟเบอร์กลาส  มาตรฐานการผลิต มอก. 435-2548 ตัวถัง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบามีทั้งที่เป็น ไม่ทำปฎิกิริยากับเคมีและความ ใช้สำหรับเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค มีฝาถังล็อกแน่นสนิท ป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกปนเปื้อน ตัวถังยังได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็น 2 ชั้น คือ
        ผิวชั้นใน ใช้เจลโค้ต GEL COAT ซึ่งไม่มีการผสมสีหรือสารเคมีทีมีพิษต่อร่างกาย และเพื่อให้พื้นผิวที่เรียบ ลื่น ลดการเกิดตะไคร่ สนิม และคราบ ความสกปรกต่างๆในถังน้ำ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่า สะอาดและปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
 
        ผิวชั้นนอกได้รับการออกแบบโครงสร้างแบบลายเส้นสลับ ยังพัฒนาการพันตัวถังเพื่อให้เกิดทั้งความสวยงามและแข็งแรง รับแรงดันน้ำได้อย่างประสิทธิภาพ ไม่รั่วซึมตลอดอายุการใช้งาน
   
         
 
     
 
แบบ TYPE รุ่น MODEL ความจุ
CAPACITY
ความกว้างWIDTH
D1 (เมตร)
ความกว้างWIDTH
D2 (เมตร)
ความสูงHEIGHT
H (นิ้ว)
หน้าแปลน
FAUCET
A (นิ้ว)
หน้าแปลน
FAUCET
B (นิ้ว)
จำนวนผู้ใช้
บ้าน สำนัก งาน
ถังเก็บน้ำชนิด
ฝังดิน
  
มาตรฐานวัสดุที่ผลิต
มอก.435-2548
SJU-1000 1000 1.23 1.00 1.20 1 1.5 5 10
SJU-1500 1500 1.30 1.05 1.30 1 1.5 8 16
SJO-2000 2000 1.51 1.28 1.45 1 1.5 10 20
SJO-2500 2500 1.55 1.30 1.55 1.5 2 12 24
SJO-3000 3000 1.73 1.41 1.77 1.5 2 15 30
SJO-4000 4000 1.87 1.56 1.90 1.5 2 20 40
SJO-5000 5000 1.95 1.65 1.95 2 2.5 25 50
SJO-7500 7500 2.10 1.80 2.40 2 2.5 37 74
 
 
     
   
     
Current Pageid = 100